Ariya Jutanugarn Wins Player of Year, $1 Million Points Bonus

November 21, 2016